COMPOS DISTRIBUTION

Vážení čtenáři,

jsme rádi, že vás můžeme přivítat u nejnovějšího vydání COMPOS News, které přináší důležité a zajímavé novinky z oblasti IT a technologií. Tentokrát jsme pro vás připravili články, které reflektují aktuální dění v oboru a přinášejí inspiraci pro vaše podnikání.

Začněme inovacemi v datových centrech. Setkání CEO Super Micro Computer s Elonem Muskem přineslo představení nové technologie kapalinového chlazení, která slibuje významné ekologické přínosy. Tento článek vám ukáže, jak se tyto technologie mohou stát inspirací pro zavádění podobných inovací ve vašich projektech.

Dále se podíváme na bezpečnostní řešení pro firemní e-maily od GFI Software. Podvržené e-maily o nezaplacených fakturách se ukazují jako nejúčinnější phishingový trik. Přečtěte si, jaké kroky můžete podniknout, abyste minimalizovali riziko těchto útoků.

V neposlední řadě se zaměříme na dynamiku akciového trhu, kde Nvidia a Super Micro Computer zaznamenaly významný růst díky investicím do AI technologií. Zjistěte, jak tyto trendy mohou ovlivnit vaše investiční rozhodování.

COMPOS DISTRIBUTION

Inovace a Udržitelnost v Datových Centrech: Setkání CEO Super Micro Computer s Elonem Muskem

Souhrn hlavních bodů článku:

 • CEO Super Micro Computer (SMCI) Charles Liang zveřejnil fotografii s Elonem Muskem v AI datovém centru, kde představil novou technologii kapalinového chlazení.
 • Liang poděkoval Muskovi za podporu technologie, která má potenciál ušetřit 20 miliard stromů.
 • SMCI spolupracuje s xAI Elona Muska a Dell Technologies na výstavbě AI datového centra.
 • Akcie SMCI vzrostly o 186 % od začátku roku 2024.

COMPOS News:

 • Inovace a Udržitelnost: Technologie kapalinového chlazení představená v tomto kontextu může být inspirací pro zavádění podobných inovací, které zvyšují efektivitu a snižují ekologický dopad.
 • Partnerství a Spolupráce: Spolupráce mezi SMCI, Dell Technologies a xAI ukazuje, jak důležité je vytvářet strategická partnerství pro rozvoj pokročilých technologií a infrastruktury.
 • Investice do Nových Technologií: Vzrůstající hodnota akcií SMCI poukazuje na to, že investice do inovativních technologií, jako je kapalinové chlazení, mohou přinést značné finanční výnosy a posílit tržní pozici firem.
 • Ekologické Přístupy: Pro české IT manažery to může znamenat zvýšený zájem o ekologicky šetrná řešení, která nejen přispívají k ochraně životního prostředí, ale také zlepšují firemní image a přitahují zákazníky hledající udržitelné technologie.

Zdroj: INVESTING.COM

COMPOS DISTRIBUTION

COMPOS DISTRIBUTION je oficiální distributor s vlastním servisním centrem SUPERMICRO. Pro více informací navštivte compos.cz/supermicro, pište na
obchod@compos.cz nebo volejte 725307607
COMPOS DISTRIBUTION

GFI Software: Phishingové e-maily o nezaplacených fakturách nejčastěji klamou uživatele

Souhrn článku:
Podle průzkumu společnosti GFI Software mají největší potenciál způsobit finanční škody krádeže přístupových údajů a cílené podvržené e-maily (BEC/Spear Phishing). Nejefektivněji uživatele oklame phishingový e-mail o nezaplacené faktuře. GFI Software doporučuje posílení ochrany firemní elektronické pošty prostřednictvím technických prostředků jako je filtrování na mailserveru. Jejich řešení GFI MailEssentials obsahuje antiphishingové filtry a nově také doplněk CoPilot, který pomocí AI automaticky vytváří pravidla pro filtrování a ochranu proti únikům dat.

COMPOS News:
Tato zpráva zdůrazňuje několik klíčových oblastí, na které by se české firmy měly zaměřit, aby minimalizovaly riziko phishingových útoků:

 • Zvýšená ochrana e-mailů: Implementace pokročilých antiphishingových filtrů a nástrojů pro monitorování e-mailů je nezbytná pro ochranu před sofistikovanými phishingovými útoky. Řešení jako GFI MailEssentials mohou pomoci snížit počet phishingových e-mailů, které se dostanou do firemní pošty.
 • Vzdělávání zaměstnanců: Firmy by měly pravidelně školit své zaměstnance o rozpoznávání phishingových e-mailů, zejména těch, které obsahují naléhavé výzvy k akci nebo podezřelé odkazy.
 • Použití AI v bezpečnosti: Nové technologie, jako je doplněk CoPilot založený na umělé inteligenci, poskytují automatizované a adaptivní ochranné mechanismy, které mohou lépe reagovat na nové hrozby a chránit citlivá data před únikem.
 • Připravenost na incidenty: I přes veškerá opatření je důležité být připraven na možnost, že některý phishingový útok bude úspěšný. Mít plány pro rychlé řešení incidentů a obnovu dat je klíčové pro minimalizaci škod.

Zdroj:GFI  
COMPOS DISTRIBUTION

Raketový růst akcií: Nvidia a Super Micro Computer v éře AI a energetiky

Souhrn článku:
Nvidia (NVDA) patří mezi největší vítěze akciového trhu v roce 2024, ale není nejvýkonnější akcií indexu S&P 500. Tuto pozici zaujímá Super Micro Computer (SMCI), jehož hodnota se do konce června téměř ztrojnásobila. Dalšími významnými vítězi jsou Vistra Corp. (VST), Constellation Energy (CEG) a Eli Lilly (LLY).

Nvidia, Super Micro, Micron a Arista Networks jsou zřetelně zaměřeny na umělou inteligenci. CrowdStrike má také určité prvky AI. Energetické společnosti Vistra, Constellation Energy a NRG Energy jsou spojeny s AI, protože poskytují energii pro datová centra AI.

COMPOS News:

 • Investice do AI technologií: Společnosti, které investují do AI technologií, zaznamenávají výrazný růst. Nvidia a Super Micro Computer jsou příkladem toho, jak strategické zaměření na AI může vést k mimořádným výsledkům. Pro IT manažery je důležité sledovat trendy v AI a zvážit podobné investice.
 • Význam energetické infrastruktury: Energetické společnosti jako Vistra a Constellation Energy hrají klíčovou roli v podpoře AI datových center. To podtrhuje význam spolehlivého a udržitelného energetického zázemí pro provoz moderních technologií. IT manažeři by měli zvážit partnerství s energetickými dodavateli, kteří podporují AI infrastrukturu.
 • Dynamika trhu: Akcie společnosti Super Micro Computer se ukázaly jako nejvýkonnější v indexu S&P 500, přestože čelily výkyvům po přidání do indexu. Pro IT manažery to znamená, že je důležité být flexibilní a připravený na rychlé změny na trhu, které mohou ovlivnit hodnotu investic.
 • Růstová strategie: Společnosti jako Eli Lilly ukazují, jak diverzifikace produktového portfolia (např. léky na hubnutí a cukrovku) může přispět k růstu. IT manažeři by měli zvážit diversifikaci svých technologických portfolií a zaměřit se na více inovativních projektů současně.

Zdroj: INVESTORS.COM
COMPOS DISTRIBUTION

RYCHLOTEST – Matematická pavučinka pro 3.třídu

Vážení čtenáři COMPOS News, 29.5. jsme zveřejnili příklad, který nám zaslal náš čtenář, jehož syn ve třetí třídě dostal příklad pavučinek. Tento příklad se jeví jako velmi náročný a stále se tento „jednoduchý“ příklad pro třeťáky nepodařilo rozluštit.

Budeme moc rádi, když se mezi vámi najde matematik, který nám výsledek pošle.

Celou úlohu najdete zde: https://www.compos.cz/novinky-compos-news-28052024#rychlotest
COMPOS DISTRIBUTION

Eaton Přináší Revoluci do Správy IT Infrastruktury: Cloudově Propojené UPS a KVM Přepínače

Souhrn článku:
Eaton uvedl na trh dvě inovativní produkty navržené ke zlepšení správy a bezpečnosti elektrické a IT infrastruktury. Série Tripp Lite cloudově propojených nepřerušitelných zdrojů napájení (UPS) a přepínače NetDirector KVM přes IP nabízejí pokročilé funkce pro aplikace od maloobchodu a bankovnictví po datová centra a distribuovaná IT prostředí.

COMPOS News:

 • Vzdálené monitorování a správa: Nové UPS jednotky umožňují vzdálené monitorování prostřednictvím cloudového dashboardu, což snižuje potřebu návštěv na místě a zvyšuje efektivitu správy napájení. To je zásadní pro firmy s rozsáhlými IT sítěmi a distribuovanými systémy.
 • Bezpečnostní funkce KVM přepínačů: ENetDirector KVM přepínače poskytují bezpečnou a spolehlivou správu IT zařízení na dálku, což je kritické pro datová centra a velké podniky. Podpora různých šifrovacích protokolů a autentizačních metod zajišťuje vysokou úroveň zabezpečení.
 • Flexibilní instalace a správa: Kompaktní design UPS jednotek a různé možnosti montáže umožňují snadnou integraci do různých prostředí. KVM přepínače umožňují správu až 256 zařízení a poskytují vysokou flexibilitu při konfiguraci a správě IT infrastruktury.
 • Pokročilé funkce a kompatibilita: Flash-upgradovatelný firmware a podpora nových standardů zajišťují, že zařízení budou kompatibilní s budoucími technologiemi, což zvyšuje jejich životnost a hodnotu pro IT manažery.

Zdroj: STORAGEREVIEW.COM

COMPOS DISTRIBUTION

COMPOS DISTRIBUTION je oficiální distributor Tripplite by Eaton. Pro více informací navštivte compos.cz/tripplite, pište na
obchod@compos.cz nebo volejte 725307607COMPOS DISTRIBUTION

Globální Prodeje Polovodičů Raketově Rostou: Květen 2024 Přináší Největší Meziroční Nárůst od Dubna 2022

Souhrn článku:
Podle zprávy asociace Semiconductor Industry Association (SIA) dosáhly globální prodeje polovodičů v květnu 2024 částky 49,1 miliard USD, což představuje nárůst o 19,3 % ve srovnání s květnem 2023 a nárůst o 4,1 % ve srovnání s dubnem 2024. Jedná se o největší meziroční nárůst od dubna 2022. V květnu zaznamenal trh v Americe největší růst s 43,6 % meziročně. Naopak v Evropě a Japonsku došlo k poklesu prodejů.

COMPOS News:

 • Zvýšená Dostupnost Technologií: S růstem prodejů polovodičů se zvyšuje dostupnost nových technologií a komponent, což umožňuje firmám inovovat a zavádět pokročilé IT infrastruktury. IT manažeři by měli sledovat nové produkty a technologie, které mohou zlepšit jejich operace.
 • Strategické Investice: Výrazný růst na americkém trhu, který zaznamenal nárůst prodejů o 43,6 %, naznačuje, že firmy v tomto regionu silně investují do polovodičů. Pro české firmy to může být signál, že podobné investice mohou být strategicky výhodné.
 • Regionální Tržní Trendy: Pokles prodejů v Evropě a Japonsku naznačuje, že tyto trhy mohou čelit specifickým výzvám. IT manažeři v České republice by měli analyzovat důvody těchto poklesů a přizpůsobit své strategie, aby se vyhnuli podobným problémům.
 • Dodavatelské Řetězce: Zvýšení prodejů v Číně a Asii o 24,2 % a 13,8 % ukazuje na silnou pozici těchto regionů v dodavatelských řetězcích polovodičů. IT manažeři by měli zvážit diverzifikaci svých dodavatelských řetězců a hledat nové partnery v těchto dynamických regionech.

Zdroj: SEMICONDUCTORS.ORG
COMPOS DISTRIBUTION

Z NÁSTĚNKY COMPOS NEWS:

Veřejný výřez COMPOS News z naší interní COMPOS Marketingové nástěnky.

COMPOS DISTRIBUTION

COMPOS DISTRIBUTION

Předchozí vydání COMPOS News najdete zde.